Obec nové hrady....

Aktuální pohled na Novohradské Hory
Historická data:

Město se nachází se v Novohradském podhůří, poblíž hranic s Rakouskem, v nadmořské výšce 541m, asi 25 km jižně od Třeboně. Zpočátku sloužilo jako strážní bod při vstupu do Českého království, později zde vzniklo důležité panské sídlo, u něj pak městečko s převahou německy mluvícího obyvatelstva. Existence Nových Hradů je doložena listinou z 21.5.1279. Později místopis z roku 1908 uvádí: "Nové Hrady, okresní město s 1596 obyvateli (1457 němců a 139 čechů) a 178 domy. Jsou sídlem okresního zastupitelství, soudu, berního úřadu, pošty a telegrafu, oddělení finanční stráže, četnického velitelství a střediskem rozsáhlého panství hraběte Bukvy o výměře 16.051 ha. Bohužel nikde nejsou uváděny informace, třeba na rozdíl od Horní Stropnice, kolik mužů německé národnosti při zářiové mobilizaci 1938 přeběhlo hranici, aby se přidali ke "freikorpsu", kolik českých rodin bylo vyhnáno a museli opustit své domovy.

Nové Hrady mají i svou svou novodobou historii, ke které se dnes nikdo nechce veřejně hlásit, a tou byla ostraha státní hranice, dnes již jen těžko napočítáme kolik zde bylo aktívních a hrdých pomocníků pohraniční stráže. Dnes by se na tuto minulost nejraději zapomělo..... Každá doba nese své, třeba jen názvy ulic jež byly poplatné své době Česká ulice, pak Konrád Henleinstrase, následně pak Stalinova ulice uváděná v katastrálních mapách ještě po roce 2000, a dnes již konečně Česká ulice....toliko z historie...